Vés al contingut

Prospectiva econòmica, social i ambiental de les Illes Balears, horitzó 2030

ERF aborda la capacitat de càrrega, infraestructures i mobilitat de les Illes
Client 
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Lloc 
Illes Balears
Període 
2019

Motivació

L’encàrrec del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, pioner a nivell estatal pel seu abast i enfocament, ha estat dut a terme amb una important implicació de diversos equips de treball de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i ERF.

ERF ha format part d’un ampli equip pluridisciplinar d’experts en qüestions socials, econòmiques i ambientals, encarregat d’elaborar l’informe prospectiu, a mode de llibre blanc amb propostes orientades a planificadors i gestors, per ser debatut posteriorment en el marc d’un procés participatiu amb els Consells Insulars que culmina en un dictamen que el CES eleva al Govern de les Illes Balears.

Resultats

ERF ha redactat l’informe sobre la Capacitat de càrrega, infraestructures i mobilitat, que avalua la situació actual i l’escenari prospectiu 2030 d’infraestructures relatives al cicle de l’aigua (abast i sanejament), l’energia (generació i xarxes de transport), els residus (tractament i gestió) i la mobilitat (infraestructures viàries i ferroviàries, ports i aeroports). Complementàriament s’han abordat altres àmbits rellevants com l’habitatge, la sanitat i les platges.

S’han identificat els riscos i problemàtiques vinculats al grau de saturació d’infraestructures existents o previstes –a escala global o per cada territori insular–, plantejant propostes correctores i àmbits d’atenció especial.

Consulteu l’estudi complet.

 

Baixa pdf