Vés al contingut

Avís Legal - Condicions Generals d'Ús

1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades identificatives: ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS S.L., amb NIF B60598323, amb domicili social al carrer de Balmes, número 18, 2n 1a de Barcelona – 08007 (d'ara endavant  LA SOCIETAT).

2. USUARIS: L'accés i/o ús del lloc web de la SOCIETAT atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL LLOC WEB: El lloc web de LA SOCIETAT proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, eines, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a LA SOCIETAT, i als quals l’usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest Registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa.

4. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que LA SOCIETAT  ofereix a través de la seva ubicació web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic - il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA SOCIETAT, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

LA SOCIETAT es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA SOCIETAT  no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines.

5. PROTECCIÓ DE DADES: LA SOCIETAT compleix amb les directrius del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016 de dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de compilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a LA SOCIETAT, es farà saber a l’usuari l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la finalitat del tractament, la procedència de les dades, el destinatari de les dades, el termini de conservació de les mateixes, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau. Així mateix, LA SOCIETAT informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i sol·licitarà el seu consentiment per al tractament del correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: LA SOCIETAT  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: LA SOCIETAT es reserva el dret de fer sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma amb la qual aquests apareixen presentats o localitzats en aquesta pàgina.

8. UTILITZACIÓ DE GALETES: LA SOCIETAT podrà utilitzar galetes per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pel seu lloc web. Les galetes s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les galetes enviades per LA SOCIETAT, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d'accedir als continguts.

9. ENLLAÇOS: En el cas que en el lloc web de LA SOCIETAT es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, LA SOCIETAT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació contingut en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D'EXCLUSIÓ: LA SOCIETAT es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

11. GENERALITATS: LA SOCIETAT  perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: LA SOCIETAT  podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LA SOCIETAT  i l’usuari es regirà per la normativa catalana i espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.