Vés al contingut

Pla d’adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú

Acció municipal per fer front als efectes del canvi climàtic fins el 2030
Client 
Diputació de Barcelona
Lloc 
Vilanova i la Geltrú
Període 
2018-2019

Motivació

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es troba adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’Energia i el Clima des del 2016. A més, des del 2009 disposa d’un Pla d’acció per l’energia i el clima (PAES). L’estratègia local d’acció climàtica en mitigació i adaptació es concentra en el Pla d’adaptació al canvi climàtic (PACC) i en l’actualització del PAES amb els nous objectius del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima.

Per encàrrec de la Diputació de Barcelona, ERF ha treballat en la redacció del Pla d’adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú, en estreta col·laboració amb els serveis tècnics del propi ajuntament: Medi ambient, Parcs i Jardins, Abastament i sanejament, Urbanisme, entre molts d’altres.

Resultats

Les previsions d’increment de temperatura a curt termini i la menor disponibilitat d’aigua a mig termini incrementen la vulnerabilitat del municipi als efectes del canvi climàtic. Alguns dels principals riscos als que el Pla haurà de fer front són l’empitjorament del confort climàtic i l’afectació a la població vulnerable, la reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament, l’increment de l’ocurrència d’incendis forestals, la pèrdua de biodiversitat, les inundacions i riuades, així com l’afectació a les platges i a la línia de costa.

El Pla inclou 44 accions d’adaptació a desenvolupar fins al 2030, que aporten solucions com la millora de la xarxa d’abastament d’aigua, l’increment de la disponibilitat de recursos hídrics alternatius, la protecció dels espais agrícoles, el seguiment i millora d’espais forestals cremats, el monitoratge i millora de la naturalització de les platges, entre moltes d’altres.

El Ple municipal va aprovar el Pla el maig de 2019 i es pot consultar a: https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/paesc

Baixa pdf