Vés al contingut

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrada d’Eivissa

Una estratègia cohesionada amb la ciutadania i els actors principals del municipi
Client 
Ajuntament d'Eivissa
Lloc 
Eivissa
Període 
2018-2023

Motivació

ERF ha desenvolupat l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrada (EDUSI) del municipi d’Eivissa, per tal de sol·licitar el fons europeu FEDER pel període 2018-2023, que atorga el Ministeri d'Indústria i Energia per al desenvolupament de projectes urbans.

Aquesta estratègia permet mostrar a la UE que el municipi està alineat amb les polítiques comunitàries i, a més, atorga la possibilitat de definir i prioritzar les actuacions necessàries per aconseguir un model de ciutat sostenible.

Resultats

Les fases del projecte han estat:

  • Recopilació d’informació estratègica.  D’acord amb l’equip de l’Ajuntament, s’estableixen els reptes definitius i s’orienta l’anàlisi integrada als objectius del FEDER.
  • Tallers amb els responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament. 
  • Anàlisi integrada, diagnòstic i DAFO. L’anàlisi es focalitza en els reptes plantejats a la fase anterior
  • Definició del programa d’actuacions i el sistema d’indicadors. A partir de l’anàlisi integrada s’estructura l’estratègia delimitant els àmbits d’actuació,  les principals actuacions estructuradores, el pressupost i el sistema d’indicadors de seguiment.

Les línies d'actuació de l'estratègia són:

  • Foment de l’economia transversal, impuls de sectors econòmics alternatius al turisme i suport al comerç local.
  • Modernització de l'administració i gestió intel·ligent de la ciutat a través de les TIC.
  • Impuls de la rehabilitació de la ciutat, augment de l'eficiència energètica dels edificis públics, millora de l’entorn urbà i protecció del seu patrimoni cultural i natural.
  • Millora de l’accessibilitat als barris perifèrics, desenvolupament de plans de mobilitat urbana sostenible i impuls de la intermodalitat.
  • Millora de la cohesió social mitjançant el foment de l’habitatge digne, recolzament a grups desfavorits i reducció de la pobresa energètica.

 

 

Baixa pdf