Vés al contingut

La recerca ambiental, un pilar per a la salut i el benestar

Identificació d’àmbits emergents de recerca vinculats a reptes clau de sostenibilitat ambiental que tenen repercussió sobre la salut i el benestar de les persones.
Client 
Fundació Bancària “la Caixa"
Lloc 
Barcelona
Període 
2016

Motivació

Existeix un vincle clar entre la salut, el benestar de les persones i la qualitat de l’entorn on viuen. Així ho evidencien múltiples organismes i informes d’arreu del món, com ara Healthy environment, healthy people (2016) elaborat pel Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient.

L’Obra social “la Caixa” estava interessada en explorar la magnitud i rellevància d’aquests vincles i en identificar àmbits de recerca emergents en aquests camps.

Resultats

El treball dut a terme per ERF, plasmat en un informe extens titulat La recerca ambiental, un pilar per la salut i el benestar, ha permès:

  • Identificar 6 reptes ambientals estratègics amb incidència contrastada sobre la salut humana, relacionats amb l’atmosfera, el cicle de l’aigua, el consum de recursos, la producció d’aliments, el canvi climàtic i el model energètic, i la preservació de la biodiversitat.
  • Elaborar una diagnosi de la situació actual de cada repte, centrant l’atenció en aquelles qüestions més vinculades a la salut humana.
  • Definir estratègies a considerar per fer front als reptes i destacar –a partir d’una metodologia d’anàlisi pròpia– les línies de recerca en auge implicades, així com  una selecció de centres de recerca representatius a l’estat espanyol obtinguda a partir d’un benchmarking específic. Això ha permès establir entre 3 i 5 línies de recerca per cada repte (23 en total) i identificar gairebé 40 centres de recerca.

Finalment, per tal de facilitar la divulgació dels resultats s’han elaborat 6 infografies, una per repte, on se sintetitzen en un format sintètic i visualment atractiu les principals qüestions tractades a l’informe.

Categoria 
Gestió ambiental
Etiquetes 
Publicacions
Baixa pdf