Vés al contingut

Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic del Prat de Llobregat 2016-2020

L'adaptació progressiva en el marc de les competències municipals
Client 
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc 
El Prat de Llobregat
Període 
2015

Motivació

ERF ha avaluat els riscos potencials i la vulnerabilitat als perills del canvi climàtic dels diferents elements territorials del terme municipal del Prat de Llobregat, segons les projeccions climàtiques regionals a mitjà i llarg termini i ha donat suport a l'elaboració d'un programa d'actuacions transversal definit amb els equips locals per augmentar la resiliència i reduir la vulnerabilitat del Prat de Llobregat als riscos associats al canvi climàtic.

Resultats

La metodologia pròpia d'anàlisi territorial i avaluació dels riscos potencials del canvi climàtic permet:

 • Caracteritzar els elements territorials presents i el seu sistema de gestió
 • Analitzar l'històric climàtic, l'històric de riscos i vulnerabilitats del territori.
 • Analitzar les projeccions climàtiques regionalitzades.
 • Avaluar el grau d'exposició dels diferents elements territorials, la seva sensibilitat o fragilitat i la capacitat d'adaptació actual.
 • Estimar les conseqüències dels perills climàtics sobre els diferents elements i prioritzar els riscos segons la necessitat d'actuació.
 • Definir el programa d'actuacions i el seu sistema de seguiment.

El Programa d'actuacions del PLACC conté 34 mesures, entre les quals destaquen les següents:

 • Afavorir l'estalvi i la reutilització de l'aigua mitjançant ordenances reguladores i fiscals.
 • Elaborar un pla estratègic del verd urbà.
 • Actualitzar l’estratègia local de biodiversitat del Prat per garantir la resiliència dels hàbitats naturals del delta i la seva connectivitat.
 • Redactar un protocol d'actuació en cas d'onades de calor.
 • Revisar les estratègies de mobilitat sostenible en clau de reducció de la contaminació atmosfèrica d'acord amb el PMQA i el PMU.
Baixa pdf