Vés al contingut

Pla del riu Segre a Lleida

Client 
Ajuntament de Lleida
Lloc 
Lleida
Període 
2018

Motivació

ERF ha elaborat, per encàrrec de l’Ajuntament de Lleida, el Pla del riu Segre, un element de gran rellevància territorial, social i ambiental per a la ciutat, la qual ha crescut històricament a les proximitats d’aquest curs fluvial.

El caràcter urbà del riu i la multiplicitat d’usos socials que atreu –recreatiu, esportiu o naturalístic; no sempre compatibles entre sí– exerceixen una pressió important sobre aquest àmbit i aconsellen dur a terme una reflexió global sobre l’espai fluvial, orientada a facilitar una gestió ordenada i racional, de manera anàloga al que s’ha fet per l’àmbit de l’Horta de Lleida.

Resultats

El Pla del riu incorpora una diagnosi socioambiental transversal i analitza els reptes i oportunitats d’aquest espai fluvial al segle XXI, tant en el tram urbà com en el no urbà.

Com a resultat principal, el Pla planteja 46 actuacions –desenvolupades en forma de fitxa– estructurades en cinc grans línies estratègiques:

  • Conservar i potenciar la biodiversitat de l’espai fluvial, tot garantint la funcionalitat ecològica del riu a escala local-comarcal.
  • Fomentar la qualitat de l’espai fluvial com a espai públic.
  • Afermar el rol territorial i socioambiental de l’espai fluvial mitjançant l’ampliació de la xarxa de camins i d’equipaments relacionats amb el riu.
  • Habilitar eines i mecanismes que contribueixin a una millor regulació de l’ús públic a l’espai fluvial.
  • Reforçar la comunicació i difusió sobre els valors naturals i historicoculturals associats al riu.

Documentació del Pla del riu Segre: http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/aigua/pla-del-riu-segre-a-lleida

Baixa pdf