Vés al contingut

Publicació “La creación de valor compartido en el sector energético. 25 casos prácticos”

Un treball pioner sobre creació de valor compartit, un àmbit emergent de la responsabilitat social corporativa
Client 
Fundació Gas Natural Fenosa
Lloc 
Espanya
Període 
2014-2015

Motivació

La Fundació Gas Natural Fenosa ha tingut interès en promoure un treball de reflexió, anàlisi i propostes entorn el concepte de creació de valor compartit i la seva aplicabilitat al sector energètic.

Aquest nou concepte, sorgit el 2011, pretén superar alguns dels enfocaments de la responsabilitat social corporativa tradicional, tot orientant-se a alinear l’activitat de l’empresa amb la creació simultània de valor social i/o ambiental en els territoris on duu a terme la seva activitat.

Resultats

El treball s’ha concretat en un llibre publicat per la Fundació en la seva col·lecció “Guías técnicas de energía y medio ambiente”. Els aspectes més rellevants a destacar són:

  • Identificació de 3 grans estratègies d’aplicació i de nombroses subestratègies.
  • Anàlisi de 25 estudis de cas d’arreu del món en format de fitxa, que inclouen exemples amb diferents tipologies d’empreses del sector, infraestructures i contextos territorials.
  • Establiment de 8 directrius d’implantació amb indicacions de bones pràctiques i d’enfocaments erronis a evitar.
  • Annexos amb una selecció d’enfocaments metodològics i referències útils per ampliar informació.

Aquesta publicació es pot obtenir en format electrònic a la web de la Fundació Gas Natural Fenosa.

Categoria 
Gestió ambiental
Baixa pdf