Vés al contingut

Sistema d'Estalvi Energètic Immediat del Centre Esportiu Municipal Can Toda

Instal·lació d'un sistema de monitoratge de consums i assistència tècnica per a l’obtenció d’estalvis energètics.
  • Sistema d'Estalvi Energètic Immediat del Centre Esportiu Municipal de Can Toda
  • Sistema d'Estalvi Energètic Immediat del Centre Esportiu Municipal de Can Toda
Client 
Institut Barcelona Esports (Ajuntament de Barcelona)
Lloc 
Barcelona
Període 
2014-2016

Motivació

Les instal·lacions del CEM Can Toda (gestionades pel Club Natació Catalunya) de Barcelona tenien uns consums energètics molt elevats, motiu pel qual l'Institut Barcelona Esports (IBE) es va plantejar la necessitat de reduir-los. El monitoratge de consums energètics i la consultoria per a l'estalvi a partir de canvis en gestió sense inversió que ofereix ERF han configurat una metodologia òptima per abordar aquesta problemàtica amb èxit. 

Els gestors del Club han tingut coneixement dels consums dels diferents equips: la refredadora, les deshumectadores de les piscines, els diferents sistemes de bombeig, la distribució de la climatització, etc. Això els ha permès optimitzar el seu manteniment i alhora adequar les pautes per consolidar els estalvis en el futur. 

Resultats

S'han plantejat 35 propostes o mesures d'estalvi energètic. Les principals mesures implantades han estat:

  • Tancament de la deshumectadora a l'estiu.
  • Revisió dels horaris d'apagada de la refredadora.
  • Revisió del funcionament nocturn de les bombes de climatització.
  • Revisió del funcionament nocturn i dels caps de setmana de les bombes de filtratge de les piscines.
  • Reajust de les temperatures de consigna del BMS.
  • Ajust de la potència elèctrica contractada.
  • Reducció de la il·luminació durant les tasques de neteja.

Les mesures d'estalvi implantades han permès reduir la despesa energètica anual, d'electricitat i gas natural, en més de 60.000 € respecte l'any 2013. 

Baixa pdf