Vés al contingut

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental del CCCB

Reconeixement de bones pràctiques ambientals aplicades a la gestió del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Client 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Lloc 
Barcelona
Període 
2018

Motivació:

Amb motiu de l’exposició Després de la fi del Món, la direcció del CCCB es va plantejar explicitar el seu compromís ambiental mitjançant l’obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, atorgat per part de la Generalitat de Catalunya.

El Distintiu reconeix productes i serveis que superen requeriments de qualitat ambiental relatius a estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient d’espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions, comunicació, sensibilització i formació ambiental, ampliant els que la normativa vigent marca com a obligatoris.

Resultats:

El CCCB ha obtingut el Distintiu el novembre de 2018, en la categoria d’equipaments culturals, que cobreix biblioteques, museus i col·leccions.

Les fases del procés han estat: la revisió ambiental i definició de l’estratègia per a la implantació del Distintiu, la recopilació i elaboració de la documentació acreditativa i la gestió i coordinació del procés d’obtenció del Distintiu.

Baixa pdf