Vés al contingut

Contacte

Informació bàsica en protecció de dades. -D'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS SL tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i / o queixes plantejades a través d'aquest formulari i facilitar la informació sol·licitada. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb l'activitat, productes i serveis oferts per ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS SL. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.(Afegir link o hipervincle que remeti a la mateixa) 

ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb més detall en la Política de Privadesa. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implica la impossibilitat de tractar les seves dades amb la finalitat indicada).

ENTENC I ACCEPTO rebre informació en els termes abans indicats sobre l'activitat, productes i serveis oferts per ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS SL. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implica la impossibilitat d'enviar-li informació comercial per part de l'entitat). 

ERF Energia i Sostenibilitat SLU
Vilamarí 50, 3r pis, 08015 Barcelona
Tel (+34) 93 301 23 29
erf@erf.cat