Avaluem l’impacte ambiental del Programa Superilla Barcelona a l'Eixample TRANSFORMEM BARCELONA Incidència del projecte Eixos Verds sobre el medi urbà i la qualitat de vida de la ciutadania
Estratègia per impulsar la infraestructura verda i la biodiversitat a Sant Boi de Llobregat
RENATURALITZACIÓ URBANA
Sant Boi respira més verd
REDUÏM L'IMPACTE CLIMÀTIC Estudi per reduir l’impacte climàtic i ambiental del transport marítim a les Illes Balears ERF proposa mesures per millorar la sostenibilitat del transport marítim de passatgers i mercaderies Estratègies com la inèrcia tèrmica o la vegetació en l’envolupant permeten reduir el consum energètic Solucions passives singulars per assolir edificis nZEB EDIFICIS AMB CONSUM NUL PROMOVEM L'ECOEFICIÈNCIA La concessionària Urbicsa ha comptat amb l’expertesa d’ERF per promoure la innovació ambiental La Ciutat de la Justícia obté la certificació EMAS i el DGQA EXPLIQUEM L'AUTOCONSUM L’Ajuntament de Cerdonyola del Vallès i l’AMB han organitzat una conferència per als veïns La sessió ha tractat sobre els beneficis ambientals, econòmics i socials de l’energia solar
ACCELEREM LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 

Acompanyem els clients amb l’objectiu d'accelerar  l’avenç sostenibilista, amb especial focus i expertesa en la dimensió ambiental.

DES DE
LA INNOVACIÓ

 

Apostem per la investigació i la innovació com a motor de creixement, tant per la societat com pel nostre coneixement professional i personal.

AMB RIGOR TECNOCIENTÍFIC 

 

Abordem projectes des de la perspectiva tecnocientífica, sense apriorismes ni prejudicis. Rendim comptes davant del nostre client sense condicionaments de caire econòmic ni polític.

Junts cap a una tranformació sostenible

 

Som una consultoria independent d’energia, medi ambient i sostenibilitat amb més de 25 anys de trajectòria en el mercat nacional i internacional preparada per ajudar i acompanyar a empreses i institucions en el seu camí cap a la seva transformació sostenible.

 

Formem part amb l'enginyeria ARCbcn, especialitzada en instal·lacions complexes i projectes d'innovació, de l'empresa matriu WATTEGA que té per objectiu accelerar la transició ecològica, a partir del coneixement i els serveis integrats d'ambdues organitzacions i de la innovació.
Eficiència energètica
En l'última dècada, hem aconseguit per als seus clients un estalvi de més de 25 GWh i 2.800.000€ mitjançant solucions d'estalvi energètic en tota mena d'edificis i equipaments a través del monitoratge dels consums, auditories energètiques i certificacions ambientals, així com la planificació de l'estalvi energètic a escala urbana i territorial.
Arquitectura sostenible
Acompanyem a promotors i arquitectes perquè les seves noves o rehabilitades construccions siguin exemplars, de molt baix consum energètic, d'aigua i de materials. La consultoria ambiental contribueix a construir edificis de consum net zero (NZEB) i gairebé zero (nZEB), amb petjades de carboni de materials reduïdes, ecoetiques i certificacions d'excel·lència LEED i BREEAM.

Consultoria ambiental i territorial
Desenvolupem tasques de planificació i disseny territorial en plans i projectes urbans i en espais lliures. Es plantegen solucions viables que integren els condicionants de la matriu biofísica i els fluxos ambientals per aconseguir ciutats més habitables, territoris més eficients i projectes d'infraestrucutres ben inserits a la matriu ambiental.
Estratègies de ciutat sostenible i acció climàtica
Som un gabinet d'anàlisi, disseny i implementació d'estratègies, processos, programes i projectes de sostenibilitat corporativa, gestió ambiental, eficiència energètica, i investigació i adaptació al canvi climàtic públic i privat. Divulguem conceptes socioambientals i dissenyem i dinamitzem processos de reflexió, socialització i concertació sostenibilistes.

Projectes destacats

Treballem en projectes de diferents àrees però sempre amb objectius sostenibles que vetllen pel bon mateniment i funcionament del planeta.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
CONSULTORIA AMBIENTAL I TERRITORIAL
ARQUITECTURA SOSTENIBLE
14
Professionals
970
Projectes
25
GWh d'estalvi energètic
30
Anys de recorregut

Alguns dels nostres clients

Col·laborem amb empreses, administracions públiques i institucions amb visió de futur, proactius, partidaris de la racionalitat socioecològica, de la producció ecoeficient i de la comunicació socioambiental. 

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail