Canvis en les tarifes de transport i distribució d’energia a partir del juny

Les modificacions en les tarifes de la circular 3/2020 del 15 de gener entraran en vigor l’1 de juny


Fotografia: Jaume BechLes novetats de la circular 3/2020, de 15 de gener de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) s’han fet esperar. S’havien d’estrenar tarifes al novembre de 2020, després a l’abril de 2021 i, finalment, serà a partir de l’1 de juny. Sembla que a la tercera va la vençuda.

A partir d’aquesta data es posen en marxa diversos canvis en la tarifa elèctrica, tant del consum domèstic com dels contractes d’empreses. Les tarifes actuals se substituiran i se’n canviarà la nomenclatura. Les modificacions més rellevants (deixant de banda els de subministraments de menys de 15 kW contractats) són:

En baixa tensió (fins ara 3.0A, a partir d’ara 3.0TD) es passa de tres períodes (P1-punta, P2-pla i P3-vall) a sis. Les potències contractades per període hauran de complir P1≤P2≤P3≤P4≤P5≤P6. Desapareix la regla del 85%-105% (maxímetre) per a la potència i l’import a pagar serà del 100% i, si hi ha excés, es penalitzarà. Les penalitzacions per a la potència i per a la reactiva (inductiva, per ara) s’assemblaran a les d’alta tensió (fins ara 6.1, a partir d’ara 6.1 TD).

Taula de la nova distribució dels períodes de repartiment horari de les tarifes de baixa tensió per a contractes de més  de 15 kW. Font: Elaboració pròpia

En alta tensió, el canvi més rellevant es la penalització de la reactiva capacitiva en P6 per a valors de cosϕ<0,98. Fins ara només es penalitzava la reactiva inductiva (cosϕ<0,95) de P1 a P5. Aquest canvi, a diferència dels que hi haurà en BT, enlloc de comportar canvis administratius per optimitzar la factura, pot comportar canvis materials en els equips de compensació per tal d’evitar les penalitzacions. Cal pensar que més de la meitat de les hores de l’any són en P6.

Triangles de potència reactiva inductiva (esquerra) i potència reactiva capacitiva (dreta). Font: Elaboració pròpia

Caldrà parar atenció i analitzar detalladament la factura corresponent al període de consum de juny per veure com adaptar-nos als canvis i optimitzar el cost del subministrament. D’altra banda, encara estem a temps d’estudiar si tenim reactiva capacitiva en P6 en AT (nits i caps de setmana si més no) per poder fer front a potencials penalitzacions. Els fabricants d’equips de compensació ja tenen productes per fer-ho.

Etiquetes
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail