Vulnerabilitat de les infraestructures de transport de Catalunya als impactes del canvi climàtic


  • Client: Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)
  • Lloc: Catalunya
  • Període: Octubre 2020 - Octubre 2021

Diagnosi dels principals impactes climàtics sobre la xarxa viària i ferroviària de Catalunya i propostes d’actuació per incrementar la resiliència

Motivació

En el marc de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30) impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (actualment en procés de redacció), el present treball té com a objectiu donar resposta a la necessitat de millorar el coneixement sobre els riscos i vulnerabilitats climàtiques de les infraestructures de la xarxa viària i ferroviària catalana als impactes del canvi climàtic.

Fins ara, només el Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) comptava amb una diagnosi pròpia en aquest àmbit, que ara s’ha ampliat i desenvolupat per al conjunt del territori català.

Resultats

L’informe identifica i caracteritza els principals riscos i vulnerabilitats que afecten el sistema de mobilitat terrestre a Catalunya, tant des del punt de vista infraestructural com operatiu. El treball incorpora un important volum de cartografia temàtica relativa als nous escenaris climàtics –generada tant a partir de projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya com a d’altres elaborades específicament pel treball– i identifica trams de la infraestructura de mobilitat potencialment més vulnerables per diferents perills climàtics. En conjunt s’han elaborat més de 120 mapes.

A partir de la diagnosi feta, es proposen 26 accions, estructurades en 16 mesures, per tal de potenciar la capacitat d’adaptació de la xarxa viària i ferroviària, cadascuna de les quals desenvolupada en un format de fitxa detallada.

L’informe s’ha fet amb la col·laboració de la consultoria de mobilitat i transport Cinesi i de l’empresa especialitzada en avaluació de riscos i escenaris climàtics Lobelia Earth. Així mateix, una comissió tècnica constituïda per representants de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de l’Autoritat del Transport Metropolità i de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat han fet el seguiment del desenvolupament dels treballs i, alhora, han aportat la informació de base necessària.

Podeu consultar tota la documentació de l’assistència tècnica en aquest enllaç

Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail