Valoració de la viabilitat de la rehabilitació energètica de quatre edificis de l'IMHAB


  • Client: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona - IMHAB
  • Lloc: Barcelona
  • Període: 2023

Motivació

El treball té com a objectiu seleccionar un conjunt de mesures de rehabilitació energètica que redueixin la demanda i el consum de l’edifici, i per les quals es pugui obtenir subvenció i ajuts dels fons Next Generation. Amb aquest objectiu, es quantifica la reducció del consum energètic i es contraposa amb el cost econòmic de les diferents mesures d’estalvi energètic.

Un cop modelat l’edifici, s’avaluen possibilitats de millora i es proposen mesures d’eficiència enteses com solucions per reduir la demanda i el consum de l’edifici. Mitjançant noves simulacions s’avaluen i quantifiquen l’efecte sobre el comportament global de l’edifici de la introducció de solucions alternatives a les previstes.

Els treballs es complementen amb un estudi de calculadores energètiques enfocades a la rehabilitació. L’objectiu és determinar la precisió d’aquestes en la seva aplicació en edificis residencials plurifamiliars. La futura utilització de les calculadores permeten agilitar el procés de rehabilitació donant indicacions sobre les actuacions més eficients.

Resultats

Els treballs realitzats permeten coordinar un pla d’actuació per rehabilitar els edificis d’una forma eficient des de un punt de vista energètic i econòmic. Es proposen diferents escenaris tenint en compte els llindars de reducció de consums exigits en les subvencions.

Portfoli Categoria
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail