Solucions passives singulars per assolir edificis nZEB


  • Client: ICAEN
  • Lloc: Catalunya
  • Període: 2023

Estratègies com la inèrcia tèrmica o la vegetació en l’envolupant permeten reduir el consum energètic

Motivació

Des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) s’ha apostat per avaluar solucions passives singulars per al sector residencial amb consum d’energia gairebé nul. S’ha analitzat tant la inèrcia tèrmica dels elements que delimiten l’interior de l’habitatge com la vegetació en l’envolupant dels edificis.

Un dels objectius principals ha estat demostrar que l’ús de les solucions singulars poden incidir en la regulació del confort tèrmic en un clima mediterrani i, així, motivar als constructors i promotors per tal que incorporin aquestes estratègies en les primeres fases del projecte i valorar la seva possible introducció en les eines de certificació energètica.

Resultats

S’han estudiat detalladament els elements i factors condicionants. En el cas de la inèrcia tèrmica, són determinants el gruix efectiu del mur i la seva capacitat tèrmica, mentre que pel que fa a la vegetació a l’envolupant, ho són el tipus de vegetació i la densitat foliar.

Mitjançant centenars de simulacions energètiques que integren un ampli ventall de variables i  segons la tipologia d’habitatge (unifamiliar o plurifamiliar) i la zona climàtica de Catalunya, s’indiquen els criteris de disseny de cada solució i la posterior introducció a les eines de certificació energètica oficials.

S’han redactat 160 fitxes (64 sobre inèrcia tèrmica i 96 sobre vegetació a l’envolupant), que inclouen factors de correcció a partir de cada casuística particular. En elles s’indica el percentatge de reducció de la demanda energètica en climatització aplicant les estratègies plantejades.

Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail