Rehabilitació energètica de quinze sectors residencials a la demarcació de Girona (REHABGI)


  • Client: Diputació de Girona
  • Lloc: Demarcació de Girona
  • Període: 2022

Motivació

Amb la voluntat d’adaptar el parc residencial envers els efectes del canvi climàtic, mitigar el seu impacte ambiental i abordar l’emergència residencial, la Diputació de Girona ha encarregat la redacció del projecte REHABGi – Rehabilitació energètica i adequació al canvi climàtic de sectors residencials a la demarcació de Girona. Aquest treball té l’objectiu donar les eines a l’administració pública per incentivar i facilitar la millora de l’eficiència energètica i l’adequació de l’entorn dels sectors residencials amb necessitats de la demarcació de Girona.

Resultats

En el marc d’aquest projecte s’ha elaborat una diagnosi de quinze localitzacions de les comarques del Baix Empordà, el Gironès i el Ripollès susceptibles de rebre actuacions de rehabilitació energètica. La valoració de les oportunitats i els reptes de cada edifici, així com la proposta de solucions per a cada problemàtica, constitueix una guia d’acció per orientar els ajuntaments sobre com abordar les actuacions en matèria de rehabilitació energètica i conèixer els recursos dels quals disposen. La modelització de cada ubicació ofereix una estimació de l’estalvi energètic de les diferents propostes, així com un càlcul del cost d’inversió i el temps de retorn.

Addicionalment, es recullen el conjunt de fitxes detallades per a cada una de les solucions aplicables, com a suport complementari per a conèixer les possibilitats d’actuació que es poden dur a terme.

Més informació.

Veure el document complet.

Portfoli Categoria
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail