Protocol de criteris de sostenibilitat en els projectes i obres de l’AMB


  • Client: AMB
  • Lloc: Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Període: 2021

Metodologia per incorporar criteris ambientals i de sostenibilitat en projectes d’edificis i d’espai públic de l’AMB

Motivació

El Protocol de Sostenibilitat és una eina transversal de suport i orientació en clau de sostenibilitat per a la redacció de projectes d’espai públic i habitatge i per a l’execució de les obres que es fan des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El protocol dota d’eines i capacitats avançades en l’àmbit de la sostenibilitat a l’equip tècnic a càrrec dels projectes.

Resultats

El protocol elaborat per ERF és una eina transdisciplinària que incorpora 19 criteris d’obligat compliment, que es valoren quantitativament i de manera objectiva en termes de sostenibilitat. Els criteris es diferencien segons el tipus de projecte: projecte urbà d’espais lliures (parcs), projecte urbà d’espais urbans (carrers i places), edifici d’equipament i edifici d’habitatge. El protocol se centra en la implantació dels criteris durant les primeres fases del plantejament i el disseny del projecte, posant èmfasi en el procés i la definició dels objectius finals. El protocol s’ha testejat mitjançant la seva implantació en una dotzena de projectes reals de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic.

Més informació.

Portfoli Categoria
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail