Pla de seguiment, definició i càlcul d’indicadors del projecte LIFE eCOadapt50


  • Client: Diputació de Barcelona
  • Lloc: Barcelona
  • Període: 2023-2024

Redacció del Monitoring and evaluation plan, elaboració del Baròmetre de percepció i càlcul d’indicadors

Motivació

El projecte LIFE eCOadapt50, cofinançat per la Unió Europea, està coordinat per la Diputació de Barcelona i participat per 25 socis públics i privats. Està enfocat a la cocreació d’una acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i l’economia local en 19 àrees de Catalunya.

Amb la implicació dels agents socials i econòmics dels territoris i les administracions locals, i amb un pressupost de 18,6 milions d’euros, del 2023 al 2030, Life eCOadapt50 preveu executar més de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic –agroramadera, forestal, pesquera i turística– i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i més d’un 10 % de la seva població (més de 900.000 habitants).

Resultats

ERF ha dut a terme les tasques per a l’elaboració del Monitoring and evaluation plan, el Baròmetre de percepció (enquesta adreçada als agents del territori que participen al projecte per avaluar el coneixement, interès i grau de sensibilitat per adoptar estratègies d’adaptació al CC), així com la definició i el càlcul dels indicadors d’adaptació al canvi climàtic i d’impacte socioeconòmic del projecte.

Aquestes estructures de seguiment s’han treballat conjuntament amb l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i els principals socis del projecte, per garantir que els document son útils per avaluar-ne l’evolució.

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail