Parc agroforestal de la plana de l’Aubi a Palafrugell


  • Client: Ajuntament de Palafrugell
  • Lloc: Catalunya
  • Període: 2022

Informe sobre el potencial i la viabilitat de la seva creació

Motivació

L’Ajuntament de Palafrugell vol promoure la creació d’una figura de parc agroforestal, que reconegui i potenciï els valors agropecuaris, paisatgístics i naturalístics dels sòls situats a l’entorn de la riera d’Aubi. Si més no dins els seu terme municipal i, idealment, cercant la complicitat dels municipis veïns per on discorre la riera: Mont-ras, Vall-llobrega i Palamós.

Resultats

L’informe incorpora una extensa diagnosi socioambiental de tot l’àmbit territorial de la plana de la riera de l’Aubi, centrada en l’activitat agropecuària, el patrimoni natural i la biodiversitat, el paisatge, el patrimoni arquitectònic i cultural i els usos socials.

En paral·lel, es desenvolupa un benchmarking sobre els parcs agraris a Catalunya, tant existents com en curs de constitució, i els seus models de gestió.

A partir d’aquests dos elements s’estableixen unes directrius i criteris estratègics sobre com abordar la creació d’aquesta figura de parc agroforestal i es defineix un full de ruta detallat sobre com articular el procés i quines són les fites clau a assolir.

.

Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail