Índex ambiental de les Illes Balears


  • Client: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
  • Lloc: Illes Balears
  • Període: 2022

Índexs i indicadors per avaluar sintèticament la qualitat ambiental de l’arxipèlag

Motivació

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears considera necessari disposar d’un índex ambiental que doni una visió global sobre l’estat ambiental de les Illes Balears i en permeti mesurar l’evolució al llarg del temps. Aquest índex ha de tenir  en compte la singularitat del territori com la insularitat, el pes del turisme i l’efecte de l’emergència climàtica, entre d’altres.

A més de ser inclòs a la memòria anual del CES, el nou índex ambiental serà un instrument per valorar els efectes de l’aplicació de mesures o projectes i ajudar en la presa de decisions que incideixin sobre la sostenibilitat del territori balear.

Resultats

ERF ha definit un Índex que integra 23 indicadors per avaluar 6 dimensions ambientals: la resiliència climàtica, la qualitat de l’aire, la transició energètica, el consum i qualitat de l’aigua, el territori i la biodiversitat i la gestió i circularitat de residus, per a cadascuna de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i pel seu conjunt.  L’Índex ambiental permet puntuar entre 0 i 100 cadascun dels indicadors i les dimensions ambientals.

S’ha comptat amb la contribució de diferents direccions generals del Govern de les Illes Balears, persones expertes, entitats i dels consellers i conselleres del CES en diferents fases de participació.

En el marc del treball s’ha dut a terme un benchmarking per identificar índexs compostos, un procés participatiu online i presencial i un pla de comunicació.

 

“Els experts apunten a la millora del medi ambient arran de la caiguda del turisme per la pandèmia”, Ara Balears.

“Baleares obtuvo un índice ambiental que rozó el 60 por ciento en el año 2021”, Cadena Ser Baleares.

Publicació

Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail