Estudi per reduir l’impacte climàtic i ambiental del transport marítim a les Illes Balears


  • Client: Direcció General de Transport Marítim i Aeri, Govern de les Illes Balears
  • Lloc: Illes Balears
  • Període: 2021

A partir dels principals impactes ambientals i climàtics identificats, ERF proposa mesures per millorar la sostenibilitat del transport marítim de passatgers i mercaderies entre les illes de les Illes Balears

Motivació

El transport marítim és un sistema de vital importància pel desenvolupament econòmic i per a la cohesió social de les Illes Balears. Tot i que es tracta d’un mitjà de transport eficient en comparació amb d’altres, genera un impacte ambiental i climàtic que no es pot menystenir.

Resultats

ERF ha analitzat l’impacte sobre el canvi climàtic i ambiental associat a les rutes interinsulars, i ha proposat mesures per tal de reduir-lo, fent especial èmfasi al trajecte entre Eivissa i Formentera per la seva importància quant a freqüències i nombre de persones usuàries. A més, la ruta travessa l’àmbit marí protegit dels Freus, al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, on s’estén una comunitat de més de 8 km de longitud de posidònia oceànica de gran importància ecològica.

Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail