Estudi de base de transició energètica del Pla Clima de la Diputació de Barcelona


  • Client: Diputació de Barcelona
  • Lloc: Província de Barcelona
  • Període: 2021

Estratègia de neutralitat climàtica dels edificis i la flota de vehicles

Motivació

El Pla Clima de la Diputació de Barcelona defineix l’estratègia de reducció d’emissions de CO2eq per tal que els equipaments i serveis de la Diputació siguin climàticament neutres l’any 2030 – 20 anys abans del que marquen els objectius europeus d’emergència climàtica. A partir de l’anàlisi dels consums de l’any 2019, el document planteja el pla de treball per aconseguir la neutralitat climàtica d’emissions directes i l’autosuficiència energètica renovable per l’any 2030. Addicionalment, també s’ha quantificat el potencial de generació fotovoltaica en els edificis de la institució.

Resultats

L’estudi inclou un inventari del consum energètic, d’aigua i d’emissions dels edificis de la institució, així com de la flota de vehicles. D’aquest treball se’n deriva una diagnosi de l’impacte ambiental en termes energètics de la corporació, per plantejar posteriorment les accions (un total de 30) per assolir els objectius de reducció proposats. Aquestes accions se centren en la reducció i optimització de la demanda, la reducció i electrificació dels consums i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Paral·lelament, s’ha posat èmfasi en la gestió energètica eficient dels edificis, en l’apoderament energètic i en la corresponsabilització de l’impacte ambiental per part dels usuaris i usuàries implicats.

Més informació.

Notícia a Sostenible.cat: La Diputació de Barcelona s’avança 20 anys als objectius europeus i serà autosuficient energèticament el 2030.

Portfoli Categoria
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail