Estratègia de transició energètica i acció climàtica del Maresme


  • Client: Diputació de Barcelona
  • Lloc: Maresme
  • Període: 2021

Adaptació al canvi climàtic, mitigació i accions a dur a terme a escala comarcal i municipal per reduir els impactes

Motivació

Davant l’emergència creixent de les afectacions motivades pel canvi climàtic al litoral català i la necessitat d’abordar la transició energètica, alguns municipis del Maresme han elaborat estratègies individuals d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. El present document, encarregat per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme, presenta una estratègia que permeti abordar la situació de cada municipi des d’una perspectiva comarcal.

Resultats

El document analitza les accions planificades en el PAES i el PAESC locals, duu a terme una diagnosi energètica comarcal, i ofereix una previsió dels futurs escenaris de reducció de consums, emissions i implantació d’energies renovables per a l’any 2030. En matèria d’adaptació, el document diagnostica les vulnerabilitats de la comarca envers el canvi climàtic i estima el cost no actuar per fer-hi front. Es descriuen accions d’adaptació a escala comarcal i municipal, amb indicadors per assegurar seu seguiment. Pel que fa a la mitigació del canvi climàtic, es proposen accions en quatre línies estratègiques: la generació elèctrica renovable local, l’eficiència energètica en edificis, la mobilitat sostenible i desmaterialitzada, i la gestió de la transició energètica.

 Més informació a:

https://www.ccmaresme.cat/lestrategia-de-transicio-energetica-i-accio-climatica-del-maresme-marca-el-full-de-ruta-fins-al-2030/

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail