Estratègia de gestió del carboni 2030 de l’AMB


  • Client: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
  • Lloc: Barcelona
  • Període: 2023 - 2024

Càlcul de la petjada de carboni de les organitzacions i suport per a l’assoliment dels objectius de reducció

Motivació

L’Àrea Metropolitana de Barcelona impulsa des de fa anys l’Estratègia de gestió del carboni 2030, a través de la qual pretén reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) generades per l’AMB, incloent les empreses concessionàries, les instal·lacions i les oficines pròpies. L’objectiu planteja una reducció del 55% de les emissions de GEH respecte de les que tenia el 2011.

L’abast de l’estratègia inclou les més de 50 organitzacions i empreses que presten serveis al territori metropolità en els sectors següents: oficines, mobilitat, territori, residus i aigua.

Resultats

ERF presta suport tècnic a l’AMB per a la realització de l’inventari d’emissions de totes les organitzacions incloses a l’estratègia. El suport inclou la preparació de la documentació de seguiment, la revisió de les dades d’activitat de les organitzacions, la realització del càlcul i el suport al procés de verificació mitjançant la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019. Així mateix, també ofereix suport a les organitzacions per al plantejament d’accions per a la reducció d’emissions que contribueixin a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia.

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail