Diagnosi energètica dels mercats de la província de Barcelona


  • Client: Diputació de Barcelona
  • Lloc: Província de Barcelona
  • Període: 2021

Oportunitats d’estalvi i eficiència energètica en les infraestructures, instal·lacions i l’operació dels mercats

Motivació

Davant l’increment del consum en els subministraments dels mercats municipals en els darrers anys, així com l’augment del preu de l’energia, el present estudi analitza les oportunitats d’estalvi i eficiència dels mercats municipals de Barcelona. S’ha seleccionat una mostra representativa conformada per set ubicacions, que han permès extreure mesures per potenciar l’estalvi energètic i econòmic al conjunt de mercats de la demarcació.

Resultats

La diagnosi energètica de cada un dels mercats analitzats en detall (Santa Perpètua de la Mogoda, Barberà del Vallès, Mercat Central de Sabadell, Mercat de la plaça de Cuba de Mataró, Ripollet, Castellar del Vallès i Rubí) s’ha centrat en els àmbits de la facturació, l’envolupant, les instal·lacions, l’operació i el manteniment, així com la producció renovable. A partir dels resultats de les set auditories energètiques, s’han identificat 26 mesures d’estalvi energètic a curt, mitjà i llarg terminis.

Portfoli Categoria
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail