Consultoria de sostenibilitat energètica per a projectes de rehabilitació d’instituts públics


  • Client: 2BMFG ARQUITECTES SLP, per a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.
  • Lloc: Corbera de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Sabadell
  • Període: 2022

ERF col·labora amb l'assistència tècnica per a la millora energètica i ambiental de quatre equipaments educatius

Motivació

2BMFG ARQUITECTES ha treballat en projectes de rehabilitació de diversos equipaments públics:

  • Institut Corbera (Corbera de Llobregat)
  • Institut Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló)
  • Institut Castellarnau (Sabadell).
  • Institut Joaquim Blume (Sabadell).

ERF ha col·laborat amb l’assistència tècnica orientada a la millora energètica i ambiental dels equipaments, optimitzant el cost-benefici de les actuacions de rehabilitació plantejades.

D’acord amb les directrius per a projectes subvencionats, l’objectiu de la reforma energètica s’ha orientat a la reducció del consum d’energia primària no renovable (EPnR).

Resultats

ERF ha analitzat l’estat actual dels edificis mitjançant l’eina de certificació oficial CE3X. En base els resultats, s’han estudiat i analitzat les opcions de millora energètica, ja sigui a nivell d’envolupant tèrmica com de sistemes actius i de producció.

Per decidir les alternatives més favorables de les diferents mesures d’estalvi s’ha introduït les dades de les simulacions en un full de càlcul. En aquest s’ha fet una anàlisi multifactorial a partir d’amidaments de l’edifici, preus de les mesures adoptades, estimació de la factura energètica i percentatges de reducció, per avaluar el comportament de l’edifici.

Portfoli Categoria
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail