Càlcul de la petjada de carboni del CCCB


  • Client: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
  • Lloc: Barcelona
  • Període: 2022 - 2023

Inventari de gasos amb efecte d’hivernacle, evolució dels darrers anys i propostes d’estalvi

Motivació

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha encarregat un inventari d’emissions de GEH que inclou no només les emissions directes derivades del seu consum energètic, sinó també les emissions indirectes de la mobilitat i de part de la seva programació. Aquest és un pas més en l’estratègia del CCCB per reduir les seves emissions, després de la seva adhesió al Programa d’Acord Voluntaris l’any 2022, el compromís de subministrament d’electricitat d’origen renovable des del 2020, i la incorporació de clàusules ambientals en licitacions de serveis i compra de productes, entre d’altres.

Resultats

L’inventari s’ajusta als requeriments de la norma ISO 14064-1:2019, en la qual es basa  el Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. L’abast de l’inventari inclou les emissions de GEH derivades de l’activitat en les instal·lacions on el CCCB té control operatiu – situades en els edificis de la Casa de la Caritat i l’edifici del Teatre – durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022. Addicionalment, l’inventari ha permès identificar les principals accions que es podrien dur a terme per incrementar la reducció d’emissions de GEH, i ha facilitat el reconeixement de les àrees a millorar en els processos de recollida de dades.

Portfoli Categoria
Compartir

Posa't al dia en acció climàtica!

Subscriu-te al nostre butlletí bimestral sobre l'actualitat de la sostenibilitat

El teu e-mail