PROJECTES

LEED Platinum dels nous edificis a La Ciutadella del Coneixement

Pla de seguiment, definició i càlcul d’indicadors del projecte LIFE eCOadapt50

Suport a la candidatura de Sant Boi de Llobregat al premi Green Leaf

Pla de sostenibilitat de l’Abadia de Montserrat

Valoració de la viabilitat de la rehabilitació energètica de quatre edificis de l’IMHAB

Elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Lloret de Mar, de la mà de l’IREC

Càlcul de la petjada de carboni de l’INCASÒL

Càlcul de la petjada de carboni del CCCB

Estratègia de gestió del carboni 2030 de l’AMB

Estudi per reduir l’impacte climàtic i ambiental del transport marítim a les Illes Balears

Agenda 2030 local d’Igualada

Full de ruta per a la Transició Energètica a Eivissa

Adaptació al canvi climàtic de l’economia local del Montseny

Suport a la redacció del Pla d’Acció d’Emergència Climàtica de Sant Cugat del Vallès

Suport tècnic a l’elaboració del pla de vigilància ambiental del Camp de Tarragona

Solucions a l’emergència climàtica: Experiències d’economia circular

Guia d’ambientalització i circularitat per a esdeveniments locals

Primer celler d’Europa amb la certificació ambiental i energètica LEED BD+C

Cooperació internacional municipal vinculada al canvi climàtic

La Ciutat de la Justícia obté la certificació EMAS i el Distintiu de Qualitat Ambiental

Estratègia de transició energètica i acció climàtica del Maresme

Full de ruta d’acció climàtica de la Universitat Ramon Llull

Protocol de criteris de sostenibilitat en els projectes i obres de l’AMB

Full de ruta de neutralitat climàtica d’Aigües de Barcelona

Vulnerabilitat de la xarxa ferroviària d’FGC envers els efectes del canvi climàtic

Diagnosi energètica dels mercats de la província de Barcelona

Full de ruta per a l’electrificació d’aparcaments municipals a l’Hospitalet de Llobregat

Dimensionament de nou instal·lacions solars fotovoltaiques de Montornès del Vallès

Estudi de base de transició energètica del Pla Clima de la Diputació de Barcelona

Pla director de l’Aula Ambiental de Sant Adrià de Besòs

Pla d’eficiència energètica i sostenibilitat del Grup SERHS

Valoració de l’impacte ambiental del Programa Superilla Barcelona a l’Eixample

Parc agroforestal de la plana de l’Aubi a Palafrugell

Rehabilitació energètica de quinze sectors residencials a la demarcació de Girona (REHABGI)

Índex ambiental de les Illes Balears

Clíping estratègic de transició ecològica

Sant Boi Respira + Verd, estratègia de renaturalització urbana

Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima de Montornès del Vallès

Consultoria de sostenibilitat energètica per a projectes de rehabilitació d’instituts públics

Divulgació i dinamització de comunitats energètiques en habitatges

Solucions passives singulars per assolir edificis nZEB

Dimensionament del potencial fotovoltaic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Vulnerabilitat de les infraestructures de transport de Catalunya als impactes del canvi climàtic