Vés al contingut

Visió i Valors

Visió 

Treballem per un món que transita decididament cap a un model social i econòmic sostenible i equitatiu a través d’idees, accions i projectes amb resultats positius tangibles, com a única alternativa possible per a la supervivència i el benestar de totes les persones que l'habiten.

Valors 

  • Acció basada en la reflexió, pensament per a l’acció. ERF és un think tank de pensament sostenibilista orientat a l’acció. La generació de coneixement i la creació d’opinió estan a la base de la pràctica professional d’ERF. Simultàniament, l’orientació clara a resultats i la implicació en el disseny i desenvolupament de projectes basats en idees, conceptes i tècniques generades a ERF forneix de noves eines per a la renovació del pensament.
  • Rigor tecnocientífic. ERF aborda els seus projectes des de la perspectiva tecnocientífica, sense apriorismes ni prejudicis. L’analisi i les millors solucions disponibles a partir de l'evolució del coneixement tècnic i científic són els instruments per projectar. 
  • Independència. ERF no és neutral perquè s'orienta a assolir resultats sostenibilistes. Igualment, ERF és totalment independent. Els nostres productes són fruit de la nostra expertesa professional i garantim la nostra integritat. Rendim comptes davant del nostre client sense condicionaments de caire econòmic, polític ni de cap altra mena. 
  • L’objectiu és la transició sostenibilista. ERF aborda els seus projectes amb l’objectiu de fer possible l’avenç sostenibilista en les dimensions econòmica, social i ambiental. La construcció del futur comença avui integrant criteris i solucions sostenibilistes transformadores als projectes públics i privats i a les iniciatives socials. Promovem salts qualitatius i quantitatius, i també acompanyem els petits passos en aquesta direcció. 
  • Orientació a resultats, obrim processos. Tot allò que fem està orientat a obtenir resultats tangibles. Aspirem sempre, i hem aconseguit sovint, a obrir processos de canvi en cadascuna de les fases dels projectes, des de la reflexió estratègica fins a l'execució, passant per la planificació, la programació i el disseny. Hem contribuït a impulsar processos de canvi a empreses, administracions públiques i a la societat. Aquesta és la nostra raó de ser.
  • Idees sensates i innovació, eines inel·ludibles del canvi. Estem atents als progressos del coneixement, als progressos tècnics i als progressos socials per avançar més ràpidament i més intensament cap a una economia baixa en carboni i cap a un món més just i eficient. Per això donem servei tant a aquells que volen arriscar i ser pioners, com a aquells que prefereixen esperar a la consolidació de les idees, les tendències i les tecnologies. Estem al costat de l'avanguarda sostenibilista i al costat de la socialització i l'extensió de les solucions que plantegem. Per això ens cal ser tant innovadors com persistents i pacients.