Vés al contingut

SEEI- Sistema d'Estalvi Energètic Immediat

El Sistema d'Estalvi Energètic Immediat (SEEI) és una metodologia pròpia d'estalvi energètic a partir del monitoratge de consums energètics i canvis en gestió i manteniment sense inversió i inversió mínima.

Monitoratge on-line, en continu i en temps reals dels consums

  • Software expert. Visibilització dels consums on-line cada 15 minuts, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Aplicable a electricitat, gas natural, aigua, temperatura, etc.
  • Diagnosi del funcionament de les instal·lacions. Detecció de consums anòmals, disfuncions de les instal·lacions energètiques i altres equips de consum.
  • Validació dels estalvis. Verificació de forma immediata de l’impacte energètic i econòmic real dels canvis executats en la gestió energètica.

Seguiment i suport especialitzats

  • Una lectura experta i detallada de les dades de consum, i els ajustos corresponents en gestió i explotació, permeten reduir en un 8-15% els costos energètics, amb mesures d’inversió zero o inversió low-cost.
  • Suport tècnic a la implantació d’accions immediates d’estalvi energètic a partir de canvis en la lògica d’ús dels edificis i en la gestió especialitzada de les instal·lacions energètiques.

Vigilància energètica per a l'estalvi

  • Alertes automàtiques. Configuració personalitzada de detecció de consums anòmals i de sobreconsums alarmants. Detecció de fuites d'aigua i de gas natural.
  • Informes periòdics específics. Informes automàtics setmanals i mensuals personalitzats sobre costos, facturació, consums globals i parcials, etc. 

I també

  • Comptabilitat i facturació energètica. Gestió de factures i subministraments. Revisió de potències contractades i reactiva. Contrast i validació automàtica de factures electròniques d’electricitat, gas natural i aigua.
  • Visibilitat i transparència. Visibilització dels consums i missatges personalitzats de sensibilització ambiental en webs específiques i/o monitors en espais de pública concurrència.