Vés al contingut

Vulnerabilitats de les infraestructures de mobilitat envers els efectes del canvi climàtic

Client 
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Lloc 
Comarques de la demarcació de Barcelona
Període 
2019 -2020

Motivació

L’encàrrec de l’ATM, pioner pel seu grau de detall i per la proposta integrada d’actuacions que fa específica per aquest àmbit territorial, s’emmarca en el context de l’elaboració del Pla director d’infraestructures de mobilitat (pdI) 2021-2030 de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), el qual abasta el conjunt de les comarques de la demarcació de Barcelona.

El projecte sorgeix de la necessitat de conèixer amb detall l’afectació dels nous escenaris climàtics sobre el sistema de mobilitat i d’identificar actuacions per fer-hi front. Els resultats del treball han permès incorporar una actuació específica al pdI, dins el programa de manteniment i millora,–MM10. Mesures per a l’increment de la resiliència al canvi climàtic–, avaluada amb 247 M€.

Resultats

Com a principals fites cal destacar les següents:

  • Identificació i caracterització dels principals riscos i vulnerabilitats climàtics que afecten el sistema de mobilitat a l’àmbit SIMMB, tant des del punt de vista infraestructural com operatiu.
  • Proposta integrada d’actuacions per a la gestió del risc i l’increment de la resiliència. En concret 15 mesures articulades en 24 accions de diversa índole: tècniques, de manteniment, operatives, culturals i reguladores. Cadascuna de les accions es desenvolupa en forma de fitxa incloent qüestions com la descripció de la solució, els agents implicats, l’àmbit d’aplicació, eventuals barreres a la implementació i indicadors de seguiment.
  • Quantificació de costos unitaris vinculats a l’adopció de les mesures d’adaptació i consideracions al balanç cost-benefici de la implementació.
  • Elaboració de cartografia temàtica específica utilitzant, entre d’altres fonts, les projeccions climàtiques regionalitzades de l’SMC per variables termomètriques i pluviomètriques pel període 2021-2050. En concret s’han generat 48 mapes distribuïts en quatre sèries temàtiques: clima actual, escenaris climàtics, riscos actuals i mapes de risc sobre les infraestructures.
  • Benchmarking internacional de projectes, estratègies i d’altres recursos relatius a l’adaptació al canvi climàtic de les infraestructures de transport.

Enllaços a l’informe a la pàgina de l’ATM:

Categoria 
Canvi climàtic
Etiquetes 
Mobilitat
Baixa pdf