Vés al contingut

Valoració integrada de línies elèctriques de distribució de mitjana tensió

Avaluació ambiental, tècnica i econòmica de les diverses tipologies de les línies de mitjana tensió orientada a proporcionar criteris per a l’avaluació d’impacte ambiental
Client 
DG Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Lloc 
Catalunya
Període 
2012

Motivació

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha encarregat a ERF l’elaboració d’un informe per a la valoració ambiental, tècnica i econòmica de diverses tipologies de línies elèctriques de 25 a 40 kV, considerant els seus condicionants tècnics, impactes i costos associats.

L’objectiu és disposar d’una eina que faciliti l’anàlisi d’aquest tipus de línies en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental.

Resultats

El treball dut  a terme permet disposar de:

  • Una catalogació de les diverses tipologies i elements constructius de línies de mitjana tensió aèries i soterrades d’ús habitual.
  • Una valoració dels referents normatius sectorials, amb especial atenció a aquelles qüestions que tenen incidència ambiental.
  • Una anàlisi dels impactes associats a les diferents tipologies, amb la descripció de mesures correctores i valoració de la seva eficàcia i efectivitat.
  • Una valoració dels costos associats a la construcció i manteniment posterior de les línies.
  • Una anàlisi multicritèria dels beneficis i inconvenients de les diferents opcions constructives.

Aquest informe d’ERF ha servit de base per a la publicació Tractament ambiental de les línies elèctriques de mitjana tensió (“Guies bàsiques d’avaluació ambiental”, número 10). 

Baixa pdf