Vés al contingut

Suport tècnic a l’elaboració del pla de vigilància ambiental del Camp de Tarragona

Redacció de l’informe preliminar relatiu als compostos orgànics volàtils (COV) al Camp de Tarragona
  • Redacció de l'informe preliminar relatiu als COV al Camp de Tarragona

    Fotografia: Diari Mes

  • Mapa dels 11 municipis analitzats en l'informe preliminar

    Mapa dels 11 municipis analitzats en l'informe preliminar

Client 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
Lloc 
Camp de Tarragona
Període 
2020

Motivació

ERF ha ofert suport tècnic a la Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona (TQACT) per definir el nou pla de vigilància de la qualitat de l’aire, elaborant l’informe preliminar relatiu als compostos orgànics volàtils (COV). Aquest document analitza el comportament en el medi de 27 COV seleccionats pel Departament de Salut per la seva rellevància al Camp de Tarragona, així com els mètodes per a la seva determinació analítica i el rang de mesura de les concentracions atmosfèriques d’aquests compostos. L’informe es basa en la revisió de 30 estudis publicats en els darrers quinze anys sobre la qualitat de l’aire de diferents municipis de la zona.

Resultats

L’anàlisi ha permès detectar una intensificació dels estudis de COV en els darrers anys (des de 2018); no ha identificat una correlació clara en l’evolució de la presència de contaminants al llarg dels anys; i ha assenyalat els municipis amb més valors màxims de COV registrats. També ha permès conèixer l’evolució de les concentracions al llarg del temps en els diferents punts de mostreig.  

Etiquetes 
Canvi climàtic
Baixa pdf