Vés al contingut

Suport a la rehabilitació energètica de 1.180 habitatges a Barcelona

Propostes de millora de la rehabilitació energètica i suport a la tramitació de les subvencions públiques
Client 
CEVASA
Lloc 
Barcelona
Període 
2014 - 2016

Motivació

CEVASA, Compañía Española de Viviendas en Alquiler S.A, disposa de dues grans promocions privades amb més de 1.180 habitatge de lloguer construïts l'any 1975 a l'Avinguda Meridiana de Barcelona.

Amb la voluntat de reduir els consums energètics i millorar el confort dels usuaris, CEVASA va sol·licitar a ERF que analitzés les possibilitats de millora de les seves característiques constructives, en particular l'envolupant tèrmica i les instal·lacions. Gràcies als resultats presentats, els gestors de CEVASA es van plantejar l'elaboració d'un projecte constructiu per executar les accions de millora de l'envolupant, sol·licitant també a ERF suport en la tramitació dels ajuts públics per a la rehabilitació energètica d'edificis.

Les tasques realitzades per ERF han estat:

 • Valoració inicial de la rehabilitació energètica
  • Caracterització energètica i certificació energètica dels edificis existents (eina CE3X). Tramitació de l'etiqueta energètica.
  • Anàlisi cost-benefici de les propostes de millora dels edificis i qualificació energètica dels edificis millorats (eina CE3X).
 • Valoració de detall de la rehabilitació energètica.
  • Ajust de les propostes.
  • Simulació dels edificis amb l'eina unificada HULC per assegurar el compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (HE0 i HE1).

Resultats

Els edificis existents tenien una demanada de calefacció de 64 kWh/m2·any i una qualificació energètica F. Gràcies a les millores finalment implantades la demanda es reduirà a 44 kWh/m2·any i la qualificació millorarà passant al nivell E, aconseguint un estalvi global del 31%.

Finalment les millores de l'envolupant tèrmica executades han estat:

 • Aïllament de façana per l'exterior: col·locació de 8 cm d'aïllament exterior (solució SATE).
 • Aïllament de cobertes per l'exterior: impermeabilització i col·locació de 6 cm d'aïllament.
 • Millora de vidres i fusteries: col·locació de vidres dobles (4/16/4) i fusteries noves per reduir el consum i la contaminació acústica. 
Baixa pdf