Vés al contingut

Rehabilitació energètica per a l’edifici B de l'Aj. Hospitalet de Llobr. (PO FEDER Eix 4)

Suport a la redacció de la Memòria tècnica, el certificat d'eficiència energètica i les propostes d'estalvi de la sol·licitud de cofinançament
Client 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Lloc 
L'Hospitalet de Llobregat
Període 
2016

Motivació

L'objectiu estratègic de l'operació és disposar del cofinançament necessari per executar una rehabilitació energètica integral i modèlica en l'edifici B de l'Ajuntament que incentivi l'activació de la rehabilitació energètica al municipi tant a nivell d'edificis públics com a nivell d'edificis privats. Per fer-ho s'ha sol·licitat l'ajut econòmic dels fons europeus de la convocatòria PO FEDER Eix 4. Eficiència Energètica.

L'operació planteja millorar les qualitats de l'edifici, reduint-ne els consums energètics un 61% i millorant el confort dels seus usuaris, així com reactivar l'economia i les empreses locals del sector de la construcció.

ERF ha ofert suport tècnic a l'Ajuntament de l'Hospitalet per a elaborar la Memòria tècnica, el certificat d'eficiència energètica i les propostes d'estalvi.

 

Resultats

El projecte ha obtingut (febrer de 2017) el cofinançament del 50% del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, d'acord amb la convocatòria per a entitats locals de l'Ordre GAH/45/2016. En concret, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha obtingut el 50% de l'import de la rehabilitació de l'edifici, pressupostat en 2.281.414,87 €.

L'execució del projecte permetrà un estalvi del 61,3% del consum d'energia final, incrementar en 4.450 kWh/any l'ús d'electricitat d'origen renovable en l'edifici i reduir en 39 tCO2eq/any les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Baixa pdf