Vés al contingut

Publicació "Eficiència energètica en la rehabilitació d'edificis"

27 mesures d’estalvi i eficiència energètica aplicables a habitatges, oficines i hotels
Client 
Fundació Gas Natural Fenosa
Lloc 
Barcelona
Període 
2012

Motivació

Aquest llibre parteix de la base que moltes mesures d'eficiència energètica en la rehabilitació d'edificis disminueixen l'impacte ambiental i milloren el confort tèrmic i acústic, però també són econòmicament autofinançables a curt o mitjà terminis. És a dir: la inversió es compensa amb l'estalvi en el consum d'electricitat o gas natural amb el pas del temps. En aquest treball s'analitzen en detall 27 mesures d'eficiència energètica en la rehabilitació d'edificis, el seu nivell d'autofinançament i la seva repercussió en la dinamització econòmica dels sectors de la construcció i dels serveis energètics.


Resultats

A partir d'una aproximació analítica detallada a les mesures d'eficiència energètica, s'ofereix informació i coneixement per a la presa de decisions. El mètode observat en la seva preparació s'ajusta als objectius següents:
• Identificar un conjunt de mesures de rehabilitació eficient en tres tipus d'ús edificatori diferent: habitatges, oficines i hotels.
• Definir el context i les condicions d'aplicació de les mesures en els edificis en funció de casos pràctics reals.
• Establir uns paràmetres de sostenibilitat quantificables i comparables, bàsicament dos: kWh/m2·any de consum energètic final, i €/m2 d'inversió.
• Quantificar el cost-benefici que té la seva aplicació en un edifici base o estàndard, representatiu de l'edifici mitjà espanyol de cada ús.
• En el cas dels habitatges i les oficines, analitzar l'impacte de les mesures en l'edifici mitjà esmentat en quatre ciutats diferents, representatives de les diferents
zones climàtiques espanyoles: Barcelona, ​​Madrid, Sevilla i Burgos.
• Determinar el potencial d'estalvi energètic i econòmic del país i les mesures més interessants a potenciar, a partir de l'extrapolació sobre el parc d'edificis d'Espanya potencialment rehabilitable en el període 2013-2032.

Baixa pdf