Vés al contingut

Programa urbanístic Ciutat Meridiana Smart Community

Estalvi potencial de 23.000 MWh/any, el 28% del consum elèctric
  • Smart City. Meridiana
  • Smart City. Meridiana
  • Smat City. Meridiana
Client 
Ajuntament de Barcelona
Lloc 
Barcelona
Període 
2011

Motivació

El barri de Ciutat Meridiana és un clar exponent de barri nascut al s. XX per acollir les migracions camp-ciutat. Fou destinat a 4.000 habitatges socials, de promoció privada (33,5 ha per a 15.000 habitants). El barri es configurà amb una tipologia de blocs aïllats i torres, de baixa qualitat constructiva i deficient comportament energètic, d'alçades variables d’entre 7 i 10 plantes. Aquest procés d’urbanització també va comportar un dèficit d’infraestructura bàsica i equipaments, que si bé ha estat àmpliament millorat durant els darrers anys encara presenta importats dèficits.

Resultats

L'aplicació del concepte Smart Community a Ciutat Meridiana representa un estalvi de més de 23.000 MWh/any d'energia -una disminució del 28% en el consum d'energia elèctrica-. El programa planteja un seguit d’actuacions que oferiran oportunitats per al desenvolupament social i econòmic del barri, tot millorant la qualitat ambiental, corregint les mancances infraestructurals passades i avançant-se a les necessitats futures.

El Programa s'ha concretat amb un Pla d'Actuacions que compta amb 34 actuacions dins dels àmbits d'edificació, mobilitat, espai d'ús públic, treball i societat:

  • Edificació: 8 actuacions relatives a rehabilitació i certificació energètica, etc.
  • Mobilitat: 10 actuacions de foment de la mobilitat sostenible, vehicle elèctric, etc.
  • Espais d’ús públic: 11 actuacions relacionades amb enllumenat, sanejament, etc.
  • Treball i societat: 5 actuacions vinculades a l’ocupació, la sensibilització, etc.

El Programa inclou el càlcul dels paràmetres econòmics i dels beneficis ambientals i socioeconòmics de cadascuna de les 34 actuacions definides. 

 

Baixa pdf