Vés al contingut

Programa Català d’Ecodisseny. ECODISCAT 2010-2015

Pla d'acció concertat amb els agents implicats
Client 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
Període 
2010

Motivació

La consideració de criteris ambientals en totes les fases del cicle de vida dels productes i serveis produïts, distribuïts i consumits a Catalunya suposa no només una minimització dels impactes ambientals associats al sistema productiu actual sinó també un factor de diferenciació i competitivitat en el mercat europeu i internacional.

Resultats

ERF ha coordinat l’elaboració d’una proposta de Programa d’Ecodisseny a Catalunya, el qual, amb un horitzó de 2015, establia les línies mestres d’actuació que han permès a la Generalitat de Catalunya fomentar l'ecodisseny amb la finalitat de promoure models de consum i producció més sostenibles.

Els treballs realitzats han estat:

  • Anàlisi legislativa present i previsions.
  • Benchmarking europeu de polítiques de producció i consum sostenible.
  • Anàlisi DAFO. Proposta de línies estratègiques per estimular l’oferta de productes i serveis sostenibles, i impulsar al mateix temps la demanda d’aquestes productes.
  • Creació d’un primer embrió de comissió intradepartamental amb l’objectiu de coordinar les polítiques d’ecodisseny a nivell de tot el Departament.
  • Sessió d’informació i participació amb 40 agents del món de l’empresa, consumidors, acadèmics, dissenyadors, consultories i administracions.
  • Definició dels tres eixos estratègics i de les set línies d'actuació del Programa. 
Categoria 
Gestió ambiental
Baixa pdf