Vés al contingut

Pla Estratègic Ambiental del Port de Barcelona

Els compromisos socioambientals del Port amb la ciutat
  • Pla Estratègic Ambiental del Port de Barcelona
  • Pla Estratègic Ambiental del Port de Barcelona
  • Pla Estratègic Ambiental del Port de Barcelona
Client 
Autoritat Portuària de Barcelona
Lloc 
Barcelona
Període 
2009

Motivació

La gestió del Port de Barcelona exigeix un fort compromís social i ambiental, que garanteixi el control i minimització dels impactes ambientals derivats de les operacions i infraestructures pròpies del port i de la seva àrea d’influència, la transparència i la millora de la cohesió amb l’entorn social. Per incorporar aquesta visió sostenibilista estratègica, l'Autoritat Portuària de Barcelona ha volgut definir una estratègia ambiental que englobi els seus diferents àmbits d’intervenció.

Ports com el de Barcelona constitueixen un element clau en l’estratègia comunitària de desenvolupament sostenible del transport, ja que el 70% del comerç de la Unió Europea amb el món és a través del transport marítim. A més, els ports són sistemes complexos que repercuteixen en el territori i incideixen sobre els diversos actors que hi interactuen, com operadors de transport, empreses de servei i altres grups d’interès.

 

Resultats

S'ha definitiu un full de ruta per l'horitzó 2020 que s'estructura en 10 línies estratègiques per aconseguir que la sostenibilitat esdevingui un aspecte totalment transversal al Port de Barcelona. La definició d’aquesta estratègia permet a l’Autoritat Portuària de Barcelona integrar les polítiques ambientals a tota l’organització i la seva àrea d’influència.

Continguts del treball:

  • Diagnosi interna i identificació dels principals aspectes ambientals associats a les activitats del port.
  • Detecció d’oportunitats ambientals estratègiques.
  • Diagnosi externa a partir d’un benchmarking i de l’anàlisi de premsa.
  • Definició d’una estratègia ambiental consensuada.
  • Elaboració d’un Pla d’acció.

 

 

Categoria 
Gestió ambiental
Baixa pdf