Vés al contingut

Pla Estratègic d'Eficiència Energètica de Televisió de Catalunya

Mesures d'estalvi a les instal·lacions de Televisió de Catalunya a Sant Joan Despí
  • TVC
  • TVC
Client 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Lloc 
Barcelona
Període 
2010 - 2011

Motivació

En un context de contenció de la despesa, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va considerar important disposar d'una estratègia de reducció dels consums energètics, qure havien crescut considerablement. 

El treball és tant una auditoria energètico-ambiental de les instal·lacions de Televisió de Catalunya (TVC) a Sant Joan Despí, amb propostes de millora concretes valorades tècnicament i econòmica, com un conjunt d'estratègies energètiques globals en edificis i flota de vehicles que serviran per contenir els consums futurs tenint en compte les previsions de creixement.

 Resultats

Els treballs elaborats per ERF han estat:

  • Anàlisi dels fluxes de calor en tancaments i en sales de racks mitjançant l'ús de càmares termogràfiques.
  • Elaboració d'un benchmarking internacional de mitjans audiovisuals sostenibles i exemplars.
  • Propostes de millora energètica de la mobilitat de la flota interna.
  • Adequació sostenibilista del projecte del nou edifici de Catalunya Radio.
  • Optimització del disseny dels CPD.
  • Guia de bones pràctiques ambientals a les oficines de TVC.
  • Propostes de millora en els edificis existents. 

Les millores energètiques dels edificis proposades permetran un estalvi de 1.200 MWh/any.

 

Baixa pdf