Vés al contingut

Pla de Sostenibilitat del Campus d'Excel·lència Internacional Moncloa

Un pla concebut amb la implicació de la Universidad Politécnica de Madrid i de la Universidad Complutense de Madrid
Client 
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid
Lloc 
Madrid
Període 
2010-2011

Motivació

ERF va redactar el Pla de sostenibilitat del Campus d'Excel·lència Internacional Moncloa, amb la participació d'un gran nombre d'agents i usuaris, amb l'objectiu d'articular una estratègia ambiental i sostenible que incorporés de manera central les polítiques d'economia sostenible, eficiència energètica i de lluita contra el canvi climàtic adoptades per la Unió Europea i el Govern d'Espanya.

En aquest sentit, es van identificar 4 grans oportunitats:

  • L'elevada capacitat investigadora en temes ambientals i de sostenibilitat de les universitats i institucions del Campus.
  • La possibilitat d'utilitzar els espais i edificis del Campus com a laboratori de proves d'investigadors, professors, doctorands i estudiants.
  • Les experiències de projectes d'eficiència energètica, gestió de l'aigua, etc. de les universitat i centres de la Ciutat Universitària es poden aprofitar per impulsar més i millors projectes en el Campus Moncloa. 
  • La Ciutat Universitària és un espai excepcional com a zona verda, especialment per la seva biodiversitat.

Resultats

Durant l’elaboració del Pla es van analitzar els consums energètics i d'aigua dels diferents edificis i es va fer una diagnosi detallada de la resta de vectors ambientals. També es va incloure un estudi energètic de millora de la central tèrmica (district heating) i es va tractar amb Empreses de Serveis Energètic (ESE) interessades a millorar-lo. L'estudi també consta d'un extens benchmarking internacional d'universitats sostenibles.

El Pla disposa d'una extensa diagnosi resumida en format GIS i d'una anàlisi DAFO. El Pla planteja accions de millora en els àmbits següents: energia i canvi climàtic, biodiversitat i zones verdes, residus, mobilitat i accessibilitat, aigua, criteris ambientals en la compra de productes i serveis, sensibilització i implicació. Finalment, recull un mapa polític d'implantació amb els agents responsables de dur a terme cada acció i les relacions entre ells.

Categoria 
Gestió ambiental
Baixa pdf