Vés al contingut

Pla de sensibilització ambiental per als Vilars Rurals d’Arnes

Materials didàctics i formació ambiental ad-hoc
 • Pla de sensibilització ambiental per als Vilars Rurals d’Arnes
 • Pla de sensibilització ambiental per als Vilars Rurals d’Arnes
 • Pla de sensibilització ambiental per als Vilars Rurals d’Arnes
 • Pla de sensibilització ambiental per als Vilars Rurals d’Arnes
Client 
Grup SERHS
Període 
2010

Motivació

SERHS Hotels, com a gestora del Vilar Rural d'Arnes, un hotel d’interior situat en una zona d’alt valor paisatgístic i cultural adreçat a un públic familiar i empresarial, ja incorporava una sèrie d’actuacions de caràcter ambiental : disminució de l’impacte visual, selecció de la vegetació autòctona, recollida d’aigües pluvials, etc.

SERHS Hotels, amb la voluntat de desenvolupar la seva activitat de manera més sostenible i incorporar criteris ambientals en la seva gestió i cultura empresarial, contractà ERF per tal de proporcionar als Vilars Rurals un valor afegit relacionat amb l’ambient i la sostenibilitat.

Resultats

Els dos principals objectius del treball són:

 • Sensibilitzar els treballadors i millorar la seva conducta ambiental amb la finalitat de disminuir els consums i impactes
 • Transmetre la sostenibilitat, la coherència del projecte i incorporar noves activitats de caràcter ambiental relacionades amb el territori.

Els principals treballs realitzats han estat:

 • Diagnosi ambiental
 • Pla de sensibilització ambiental per als treballadors
 • Redacció del Manual de bones pràctiques ambientals
 • Sessions de formació amb els treballadors
 • Quadre de comandament per a la gestió i millora contínua

 

Categoria 
Gestió ambiental
Baixa pdf