Vés al contingut

Pla de Medi Ambient de la Universitat Rovira i Virgili

Diagnosi, objectius, línies estratègiques i pla d'acció 2011-2015
Client 
Universitat Rovira i Virgili
Lloc 
Tarragona
Període 
2010-2011

Motivació

ERF va elaborar el Pla de medi ambient de la Universitat Rovira i Virgili 2011-2015 en els seus tres campus principals (Sescelades i Catalunya a Tarragona, Bellissens a Reus), amb l'objectiu global de reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) i l'impacte ambiental en tots els seus àmbits.

Resultats

Durant l’elaboració del Pla es va analitzar els consums energètics i d'aigua i es van caracteritzar un gran nombre d'edificis, mitjançant les Visites d'Avaluació Energètica i les posteriors Auditories Energètiques. L'estudi també consta d'un extens benchmarking internacional de plans d'ambientalització d'altres universitats.

El Pla de medi ambient recull 28 accions valorades tècnicament i econòmica, i prioritzades. Les accions es troben distribuïdes en els següents àmbits: eficiència i estalvi energètic i d'aigua dels edificis, reducció de l'impacte climàtic de la mobilitat, comunicació i participació ambiental, ambientalització de l'organizació i ambientalizació curricular.

Categoria 
Gestió ambiental
Baixa pdf