Vés al contingut

Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2015-2020

Elaboració de la diagnosi i de la metodologia de valoració de riscos potencials
Client 
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc 
Barcelona
Període 
2014-2015

Motivació

ERF ha avaluat els riscos potencials i la vulnerabilitat als perills del canvi climàtic dels diferents elements territorials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona segons les projeccions climàtiques regionals a mitjà i llarg termini, l'estudi de riscos històrics i la valoració que en feien els responsables de la seva gestió, a partir d'entrevistes amb els responsables metropolitans i de la recollida d'opinions dels tècnics municipals a través d'un qüestionari. 

Resultats

La metodologia pròpia d'anàlisi territorial i avaluació dels riscos potencials del canvi climàtic permet:

1) Caracteritzar els elements territorials, els àmbits de gestió i els principals sectors econòmics afectats.

2) Analitzar l'històric climàtic, l'històric de riscos i vulnerabilitats del territori. Els riscos històrics analitzats han estat: sequeres, inundacions, temporals marítms, intrusió salina, incendis forestals i onades de calor. 

3) Analitzar les projeccions climàtiques regionalitzades, i definir els perills climàtics causals de la valoració de riscos, com ara l'increment de temperatura, la reducció de precipitació, l'increment de períodes de pluges intenses o l'increment del nivell del mar.

4) Avaluar el grau d'exposició dels diferents elements territorials, la seva sensibilitat o fragilitat i la capacitat d'adaptació actual

5) Estimar les conseqüències dels perills climàtics sobre els diferents elements i prioritzar els riscos segons la necessitat d'actuació

El document es pot veure a la web de l'AMB.

Baixa pdf