Vés al contingut

Ordenances per a una transició energètica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Elaboració d'un catàleg de mesures per introduir a les ordenances municipals, tant fiscals com reguladores, i implantació en tres municipis pilot
Client 
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc 
Barcelona
Període 
2015 - 2016

Motivació

En els processos estratègics i la planificació desenvolupats per l'Area Metropolitana de Barcelona (AMB) ha pres importància la definició d’un model energètic sostenible basat en l’eficiència energètica i la producció distrubuïda d'energia a partir de fonts renovables. Aquest objectiu requereix un procés de transició, que es pot afavorir mitjançant la modificiació de normes municipals de caràcter tècnic i fiscal.

L’objectiu general d’aquest projecte és l’elaboració d’un catàleg de continguts a introduir a les ordenances municipals dels ajuntaments per afavorir la transició energètica, acompanyat d'una anàlisi de les repercussions de la implantació d'aquests canvis en tres municipis pilot.

Resultats

Per definir els canvis necessaris s'han fet les tasques següents:

 • Benchmarking de polítiques rellevants i normatives existents.
 • Anàlisi d'experiències prèvies i dels resultats assolits en els municipis de l’AMB.
 • Destriar un catàleg de mesures per introduir en les ordenances municipals per promoure la transició energètica a escala local.
 • Analitzar la viabilitat d’implantació de les mesures identificades en les ordenances de 3 municipis pilot de l’AMB.

S'ha inclòs un catàleg de bonificacions a les ordenances fiscals que afavoreixen la transició energètica, com ara:

 • Instal·lacions d'energia solar (tèrmica i fotovoltaica)
 • Instal·lacions d'energies renovables o cogeneració
 • Vehicles baix emissius
 • Plans de desplaçaments d'empresa
 • EMAS o ISO14.001

Addicionalment, s'inclouen altres mesures complementàries a les ordenances fiscals, com són:

 • Millora de la certificació d'eficiència energètica
 • Estalvi i reutilització de l'aigua
 • Sistemes de gestió energètica
 • Gestió eficient de polígons 

Els municipis pilot on s'ha analitzat la viabilitat de l'aplicació de les ordenances han estat el Papiol, Santa Coloma de Cervelló i l’Hospitalet de Llobregat.

Vegeu el document a la web de l'AMB.

Baixa pdf