Vés al contingut

Monitoratge energètic de 34 edificis municipals de Rubí

  • Ramon Vilalta
Client 
Ajuntament de Rubí
Lloc 
Rubí
Període 
2018

Motivació

L’Ajuntament de Rubí ha culminat l’any 2018 la integració del monitoratge de consums energètics dels 34 edificis municipals principals a la plataforma DEXCell Energy Manager (www.dexcell.com), amb el suport d’ERF. En el marc del projecte Rubí Brilla, l’Ajuntament de Rubí promou el monitoratge com a eina de control i optimització amb l’objectiu de reduir els consums i la despesa dels seus edificis, i a la vegada predicar amb l'exemple.

Resultats

La plataforma de monitoratge abasta 120 punts de consums d’electricitat, gas natural i aigua i permet la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp per després fer-ne anàlisi, alertes d’excés de consum i informes periòdics d’indicadors i de seguiment de consums.

Des de la tardor de 2018, el monitoratge incorpora també la producció fotovoltaica de 5 equipaments municipals. A través de l'aplicació Solar View de DEXCell, l’Ajuntament pot llegir la producció solar i fer el balanç energètic en relació al consum de l’edifici a nivell horari, diari, mensual i anual, per conèixer l’autoconsum energètic. A la vegada, s’analitza en temps real el rendiment de la instal·lació fotovoltaica.

 


Baixa pdf