Vés al contingut

Mesures d'eficiència energètica en habitatges: rendibilitat i idoneitat

Resultats de l'aplicació de 99 mesures i 5 paquets de mesures en 9 tipologies d'habitatge mitjançant més de 4.700 simulacions energètiques. (Treball previ de caracterització energètica de les tipologies principals del parc d'habitatges de Catalunya)
Client 
Institut Català de l'Energia
Lloc 
Catalunya
Període 
2014-2015

Motivació

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) es va plantejar l'estudi sobre la rendibilitat econòmica i la idoneïtat tecnològica de l'aplicació de diferents mesures energèticament eficients a diferents tipologies d'edificis residencials amb els objectius següents:

  • Conèixer la rendibilitat i la idoneïtat de l'aplicació de diferents mesures i tecnologies energèticament eficients o paquets per a diferents tipologies d'edificis del sector residencial i en les diferents zones climàtiques catalanes.
  • Conèixer quines mesures i paquets permeten millorar la qualificació energètica de l’edifici en funció de la tipologia i la zona climàtica.
  • Orientar els propietaris dels edificis i habitatges a l’hora d’emprendre mesures de rehabilitació energètica.
  • Promoure la rehabilitació energètica com a eina per reactivar el sector de la construcció.

ERF va aprofitar la informació de l'estudi de Caracterització del parc existent d’edificis d’habitatge de Catalunya i definició de les tipologies més representatives, i el paquet de mesures per a la millora d’eficiència energètica i la seva avaluació econòmica, elaborat per ERF per encàrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en el marc del projecte europeu MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficience Improvement). Aquest treball va comptar amb una enquesta de caracterització constructiva i energètica a més de 900 llars.

Resultats

L'anàlisi dels estalvis energètics i econòmics de l'aplicació de mesures d'eficiència energètica es va fer mitjançant més de 4.700 simulacions energètiques, a partir de la qual es va implementar una eina de valoració i presa de decisions.

El treball distribueix els edificis del parc d'habitatges en 9 tipologies d'habitatge (4 unifamiliars i 5 plurifamiliars) i elabora un catàleg de 99 mesures d'eficiència energètica segons la tipologia edificatòria i la zona climàtica. El catàleg inclou no només el detall tècnic de la mesura sinó també una valoració de rendibilitat a curt i llarg terminis.

Vegeu projecte a la web del ICAEN.

Baixa pdf