Vés al contingut

Les externalitats de l'activitat agropecuària a Catalunya

Identificació, valoració i estratègies de contraprestació dels serveis i impactes de l'activitat agropecuària
Client 
Fundació del Món Rural
Període 
2010 - 2011

Motivació

El sector agropecuari intervé en la gestió del 90% del territori català però la seva significació en termes econòmics convencionals és força limitada: ocupa el 2% de la població i genera menys de l’1% del PIB. Malgrat tot, l’activitat produeix tot un seguit de serveis i impactes positius no sempre prou coneguts, insuficientment avaluats i gairebé mai contraprestats. En aquest context, l’objectiu del treball és oferir elements rigorosos i parametritzats que evidenciïn el valor ocult de l’activitat i plantejar estratègies perquè sigui reconegut i eventualment contraprestat.

Resultats

El treball analitza els serveis, funcions i impactes que l’activitat agrícola, ramadera i silvícola genera sobre la matriu territorial, els sistemes naturals i les dinàmiques socioeconòmiques de l’entorn rural, que van molt més enllà dels estrictes valors productius de les explotacions. Addicionalment planteja estratègies i actuacions per visibilitzar i integrar aquestes qüestions en les polítiques sobre el territori i el medi rural.

És el primer treball a escala catalana que sistematitza i avalua les externalitats positives i negatives del sector primari de manera integrada i, en particular:

  • Caracterització de 22 impactes i funcions en un format de fitxa mitjançant 32 indicadors.
  • Establiment de 10 directrius estratègiques i 35 propostes d’actuació per un nou model per l’espai agrari i forestal català.

Els dos informes elaborats per ERF, junt amb un tercer realitzat per GEE (Gabinet d’Estudis Econòmics), van constituir la base d’un document de síntesi publicat per la FMR amb el títol "El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya".

Més informació del projecte

•    Accés a l'informe de síntesi elaborat per la FMR
•    Notícia i entrevista a TV3
•    Ressenya com a llibre del mes a la Xarxa de Custòdia del Territori

Baixa pdf