Vés al contingut

Guia tècnica “El transporte eléctrico y su impacto ambiental”

Propostes per a l’avaluació ambiental de les línies elèctriques de transport
Client 
Red Eléctrica de España, S.A.
Lloc 
Espanya
Període 
2011-2012

Motivació

La iniciativa sorgeix de la voluntat de REE de reflexionar sobre els processos d’avaluació d’impacte ambiental (AIA) en els què està implicada, amb la intenció d’esdevenir un instrument que ajudi a millorar els processos d’AIA de les línies elèctriques de transport i de les subestacions associades. Per aquest motiu està especialment adreçada als agents implicats: la pròpia companyia, empreses consultores i òrgans ambientals de les administracions estatal i autonòmiques.

L’Associació Espanyola d’Avaluació d’Impacte Ambiental s’ha implicat en la fase final del projecte, revisant continguts, fent aportacions i assumint la publicació final de l’informe en forma de llibre.

Resultats

L’informe desenvolupa un enfocament innovador basat en:

  • Facilitar la comprensió de les particularitats, necessitats i limitacions del sistema de transport elèctric.
  • Diferenciar clarament l’escala de treball de l’avaluació ambiental estratègica respecte l’avaluació d’impacte ambiental.
  • Incorporar, més enllà del marc legal, referències a les percepcions i sensibilitats dels diferents agents implicats en el procés.
  • Analitzar les metodologies d’avaluació habituals no tant des del punt de vista procedimental com de la seva utilitat en la presa de decisions.
  • Plantejar 9 estratègies i oportunitats de millora a partir de les disfuncions detectades que, en bona mesura, són extrapolables a molts altres tipus de projectes sotmesos a avaluació ambiental.

El llibre, publicat en paper l'any 2012, també està disponible en format electrònic a la web de l’Associació Espanyola d’Avaluació d’Impacte Ambiental i a la de Red Eléctrica.

La publicació va ser presentada al VII Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental celebrat a Oviedo l'any 2013.

Baixa pdf